Bourtange
Bourtange, dorp aan de grens
Home » Foto's 1960-1969

Foto's 1960-1969

 

m.d.a.  J. Bos

1960 Hommo Bos tijdens de kermis in Bourtange.

m.d.a. J. Bos

 

Familie H.E. Bultena en Tinie Boerma. 

 

1961 Jan Borg (Stobben)

 

 

1964 Dinie Boltjes en Henk de Groot.

 

1965 Harry Velema.

 

 

Fennie Hulsker, mw. Boelman, mw. Brul, Edde Brul.

 

1968 Kleuterschool met juf de Jager.

 

1968 Spar winkel - Elsie Hofman-Geertsema.